Znowu wolontariusze i uczniowie naszej szkoły znowu spisali się na medal!
Dnia 13 października 2019 r. włączyli się do akcji: „Pomagamy Asi Podczerwińskiej”.
Do zbiórki wspaniale zachęcali: Natalia Chryc, Aleksandra Janos, Dominika Olcoń, Albert Potoczak, Jakub Rusnak, Oliwia, Gąsiorek, Jan Gąsiorek, Szymon Gąsiorek, Kinga Rusnak, Oliwia Kasprzak, Katarzyna Rusnak, Zofia Siedlarz, Wojciech Krzysztof.
Dzięki środkom finansowym, które zostały zgromadzone podczas tej kwesty, chora Asia będzie mogła uzyskać szybciej pomoc na leczenie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy tak hojnie wrzucali datki do skarbonki.

Akcję koordynowała p. Danuta Myśliwiec i p. Dyrektor Jacek Zoń

 

Przed Dniem Wszystkich Świętych nasi wolontariusze: Bartek Gąsiorek, Jan Gąsiorek, Szymon Gąsiorek oraz Marcin Głodek z klasy VI umyli i oczyścili obelisk oraz wygrabili liście z drogi przylegającej do pomnika na cmentarzu w Dębnie. Chłopcy spisali się wspaniale! Wielkie uznanie zwłaszcza dla Janka, który sam zaproponował tę akcję!

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Tworzenie programu i nabór członków do wolontariatu – wrzesień/październik 2019 r.
 2. Włączanie się w bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego: zbiórkę nakrętek, korków, makulatury, baterii.
 3. Zorganizowanie zbiórki pomocy szkolnych – włączenie uczniów społeczności szkolnej do akcji Fundacji Asante - „Kredki dla Afryki” wrzesień -kwiecień. .
 4. „Kup pan szczotkę” – włączenie uczniów do zbiórki środków opatrunkowych, mydła oraz szczoteczek do zębów na rzecz akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio – wrzesień -grudzień.
 5. Porządkowanie opuszczonych grobów – październik/listopad.
 6. Włączenie się do akcji V EDYCJI „NOWOTARSKIEJ CHOINKI MARZEŃ” – listopad/grudzień.
 7. 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - zaplanowanie Szkolnej Gali Wolontariatu (apel).
 8. „Pełna miska dla schroniska” - zorganizowanie akcji na rzecz pomocy dla zwierząt w Schronisku na Kowańcu – grudzień.
 9. „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” – zorganizowanie akcji dokarmiania ptaków – listopad/grudzień.
 10. Zorganizowanie akcji zbiórki słodyczy „Słodki podarunek” dla Rodzinnego domu Dziecka w Dursztynie - listopad/grudzień.
 11. Przygotowanie kartek z pozdrowieniami i życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych z Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie - grudzień.
 12. Przygotowanie ozdób choinkowych. Pozyskanie funduszy z ich sprzedaży
 13. Zorganizowanie konkursu na Szkolnego Dobrego Duszka - maj.
 14. "Starszy kolega, starsza koleżanka - pomaga" - organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym w odrabianiu lekcji w ciągu roku szkolnego.
 15. Włączenie się do akcji „Góra grosza” - luty 2020 r.
 16. „Dzień Dobrych Uczynków” - 19 maja w całęj Polsce obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. To święto społecznych, bezinteresownych działań. Jego organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Celem akcji jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody (zdjęcia).

Myślę, że ten plan nie wyczerpuje i nie zaspakaja naszych możliwości, a potrzeby i akcje będą się „rodzić” w trakcie roku szkolnego.

W trakcie roku szkolnego plan może ulegać modyfikacji.

Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu
Danuta Myśliwiec

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Stworzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 2. Powołanie koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu – gazetka oraz zajęcia promujące wolontariat.
 4. Obchody Światowego Dnia Wolontariusza. Pozyskiwanie chętnych uczniów.
 5. Zapoznanie kandydatów z prawami i obowiązkami wolontariusza.
 6. Tworzenie Planu Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 7. Wyznaczenie spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji.
 8. Szkolenie tematyczne dla wolontariuszy.

 

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują:

 1. teren szkoły:

- szkolenie dla wolontariuszy: prawa i obowiązki wolontariuszy. Poznanie zasad pracy. Szkolenia tematyczne (do konkretnej pracy);

-  włączanie się w bieżące działania Samorządu Szkolnego;

- organizacja pomocy przy uroczystościach szkolnych, zabaw, przedstawień  na terenie szkoły;

-  organizacja pomocy w odrabianiu lekcji i zorganizowanie czasu wolnego uczestnikom świetlicy szkolnej;

-  organizacja pomocy przy porządkowaniu terenów zielonych wokół szkoły;

-  organizacja i udział w akcjach dobroczynnych;

-  organizowanie zbiórek surowców wtórnych;

-  organizowanie przedstawień charytatywnych;

-  organizowanie szkolnych kiermaszy przedświątecznych.

 1. b) instytucje, ośrodki itp.:

     - prowadzenie akcji na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt, rodzinnego domu dziecka, hospicjów itp.