Oto prace naszych uczniów z klas 0-III, z których 4 wzięły udział w konkursie ekologicznym "Eko-drzewo" organizowanym przez Szkołę Podstawową w Szlembarku.