11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskiwała niepodległość!

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 r.

 

Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody Święta Niepodległości 11 listopada będą odmienne od tych z lat ubiegłych, co nie znaczy, że nie można się włączyć w świętowanie tak ważnego dnia.

Co można zrobić?

Po pierwsze - zaśpiewać hymn:

https://www.facebook.com/niepodlegla1918/videos/284992599366852/

Po drugie - obejrzeć Wirtualny Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu:

http://niepodlegla.gov.pl/festiwal

Po trzecie – wywiesić biało-czerwone flagi!

/red. M. Jagieła