Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/22

przewodniczący - Jan Gąsiorek

zastępca - Piotr Strama

skarbnik - Oliwia Kasprzak