Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024:

29.09.2023

2.05.2024

14.05.2024 (egzamin klasy VIII)

 15.05.2024 (egzamin klasy VIII)

16.05.2024 (egzamin klasy VIII)

31.05.2024

18.06.2024

19.062024