Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

29.09.2022

2.05.2022

23.05.2023 (egzamin klasy VIII)

 24.05.2023 (egzamin klasy VIII)

25.05.2023 (egzamin klasy VIII)

9.06.2023

20.06.2023

21.06.2023