Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w szkolnym projekcie czytelniczym "Książkomania". Jego celem będzie rozwijanie różnych zainteresowań: literackich, plastycznych, teatralnych.
Zadania dla klas:
  1. Wybór książki do przeczytania ( spoza listy lektur obowiązkowych!)
  2. Lektura tekstu - wspólna lub indywidualna
  3. Wspólne opracowanie wybranej książki oraz wpis na blogu "książkoMANIA "( recenzja książki)
  4. Przygotowanie krótkiego przedstawienia teatralnego na podstawie wybranej książki oraz wykonanie plakatu teatralnego
  5. Udział zespołów klasowych w Szkolnym Przeglądzie Teatrzyków Klasowych! ( luty/marzec)
Już wkrótce szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz powstającego bloga czytelniczego "książkoMANIA"!