W ramach akcji czytelniczej "Poczytaj mi..." zorganizowano w październiku i listopadzie dwa spotkania czytelnicze z uczniami klas młodszych i jedno dla klas III-VI.

Każde z tych spotkań jest wartościową lekcją wychowawczą, niosącą skutki nie tylko w najbliższej przyszłości, ale i w późniejszym czasie. Zwłaszcza uczniowie młodsi zasłuchani w treść lektur, potrafią w trafny sposób wyciągać dobre wnioski .