W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli KRUS z uczniami klas I-IV. Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa dzieci na wsi, a w szczególności zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Przedstawione filmiki edukacyjne oraz quiz z nagrodami zachęciły do czynnego udziału w spotkaniu.

 

KRUS zachęca do wzięcia udziału w konkursach:

 

 

30 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli policji. Na spotkaniach z uczniami dzielili się spostrzeżeniami na temat zachowania się dzieci i młodzieży w szkołach, przypomnieli zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz uświadamiali, co może grozić za cyberprzestępczość.

 

 

karta rowerowa    Praktyczny egzamin na kartę rowerową

 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada wcześniej, podjęliśmy działania w celu poprawy bezpieczeństwa małych mieszkańców wsi.Podczas zabawy andrzejkowej wszystkim uczniom naszej szkoły rozdaliśmy odblaskowe opaski. Akcja odbyła się przy współpracy z Bankiem PKO BP w ramach programu SKO. Dodatkowo klasy 0-III otrzymały zawieszki odblaskowe na plecaki. Bank podarował również każdemu maluchowi blok rysunkowy i smycz na klucze. Całą akcję koordynował p. Ł. Zamarlik, p. D. Leśniak i p. G. Słowik.  Podczas spotkania przeprowadzono krótką pogadankę przypominającą o zasadach poruszania się po zmroku, a na zakończenie Samorząd Uczniowski rozdał słodkie upominki.

Mamy nadzieję, że każdy uczeń, duży i mały, będzie zawsze pamiętał o odblaskach, które mogą uratować życie!