Przedstawienie dla rodziców oraz omówienie najważniejszych założeń projektu

Projekt badawczy „Postaw na Słońce”

Projekt badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny zwróceniem uwagi na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.  Projekt ten jest projektem wpierany i koordynowany przez BOŚ.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie:

https://postawnaslonce.pl

Głównym celem jest  rozpowszechnienie idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

W szkole zorganizowane zostały dwie grupy uczniowskie ( z klas VII, i VIII), którzy zdobywali rzetelną wiedzę na ten temat. W drugim etapie projektu uczniowie zorganizowali  konferencję lokalną, na której dzielili się swoją wiedzę ze zgromadzonymi gośćmi.

Realizacja tego projektu miała przyczynić się do  upowszechnienia idei wytwarzania własnej energii. W ten sposób  pomożemy pomóc środowisku, poprawić stan własnego zdrowia, zbudować bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele.

 

ETAPY KONKURSU

 

ETAP I

Zaczyna się od stworzenia zespołu zespołu maksymalnie 10 uczniów o różnych predyspozycjach, chcących wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Uczniowie mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. Następnie wykorzystają swoją wiedzę w praktyce, mierząc zużycie energii przez domy jednorodzinne i projektując dla nich systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zadania:

- Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.

- Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych.

- Obliczenie zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych według kalkulatorów przygotowanych przez Organizatora, a także wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2 .

- Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki.

 

ETAP II

 

 

W drugim etapie zespoły mają za zadanie podzielenie się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Zespoły przygotowują kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji, przygotowanych w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych).

 

Zadania:

- Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkole - przygotowanie happeningu, konkursów, plakatów, gazetek ściennych.

- Przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii, a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac.

- Wypromowanie konferencji w środowisku lokalnym. Wizyty  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółdzielniach  i wspólnotach mieszkaniowych z zaproszeniami do udziału  w konferencjach. Akcja rozwieszenia plakatów informujących o planowanym zdarzeniu.

 

 /red. M. Miśkiewicz

20 lutego odbyła się akademia, która miała uświadomić uczniów naszej szkoły, że warto troszczyć się o środowisko naturalne.

Była ona jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu "Postaw na słońce", w który zaangażowali się uczniowie klasy siódmej i ósmej. Celem tego projektu jest pokazanie młodemu pokoleniu że rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii a wykorzystywanie tzw. Odnawialnych Źródeł (OZE) między innymi Słońca, to inwestycja w zdrowie i poprawę jakości naszego życia.

Swoją obecnością zaszczyciła nas też pani ekodoradca z Gminy Nowy Targ.

/red. M. Miśkiewicz