Nauczyciel

Dzień dostępności

Godzina

dyr. Jacek Zoń piątek  13:30 - 14:30
Monika Jagieła czwartek  7:30 - 8:00     14:15 - 14:45
Dorota Leśniak wtorek  13:30 - 14:30

Maria Michalik

    (pedagog szkolny)

poniedziałek

środa

 7:15 - 7:45

 9:45 - 10:15

Monika Miśkiewicz czwartek  7:30 - 8:00     14:15 - 14:45
Danuta Myśliwiec wtorek  7:30 - 8:30
Grażyna Słowik

poniedziałek

wtorek

 12:30 - 13:00

 12:30 - 13:00

Urszula Sośnicka wtorek  7:30 - 8:00    13:30 - 14:00
ks. Jarosław Sroka piątek  10:20 - 10:50
Agata Tazik poniedziałek  13:30 - 14:00
Marianna Zajączkowska wtorek  7:30 - 8:00
Łukasz Zamarlik czwartek  13:30 - 14:30
Jolanta Zimoch poniedziałek  14:15 - 14:45
Teresa Zoń

wtorek

czwartek

 11:35 - 12:05

 11:35 - 12:05

 

 

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2021/22

 

Prezydium

 

 POTOCZAK ELŻBIETA - przewodnicząca

NATALIA KAWA - zastępca

WERONIKA GĄSIOREK - skarbnik

 

 

Członkowie

Katarzyna Banach
Jadwiga Bednarczyk
Agnieszka Firek
Małgorzata Gąsiorek
Joanna Rusnak
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

29.09.2021

12.11.2021

2.05.2022

24.05.2022 (egzamin klasy VIII)

 25.05.2022 (egzamin klasy VIII)

26.05.2022 (egzamin klasy VIII)

17.06.2022

22.06.2022

 


 

Podkategorie