Projekt badawczy „Postaw na Słońce”

Projekt badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny zwróceniem uwagi na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.  Projekt ten jest projektem wpierany i koordynowany przez BOŚ.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie:

https://postawnaslonce.pl

Głównym celem jest  rozpowszechnienie idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele. Zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

W szkole zorganizowane zostały dwie grupy uczniowskie ( z klas VII, i VIII), którzy zdobywali rzetelną wiedzę na ten temat. W drugim etapie projektu uczniowie zorganizowali  konferencję lokalną, na której dzielili się swoją wiedzę ze zgromadzonymi gośćmi.

Realizacja tego projektu miała przyczynić się do  upowszechnienia idei wytwarzania własnej energii. W ten sposób  pomożemy pomóc środowisku, poprawić stan własnego zdrowia, zbudować bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele.

 

ETAPY KONKURSU

 

ETAP I

Zaczyna się od stworzenia zespołu zespołu maksymalnie 10 uczniów o różnych predyspozycjach, chcących wspólnie pracować. Współpraca w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Uczniowie mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. Następnie wykorzystają swoją wiedzę w praktyce, mierząc zużycie energii przez domy jednorodzinne i projektując dla nich systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zadania:

- Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.

- Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych.

- Obliczenie zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych według kalkulatorów przygotowanych przez Organizatora, a także wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2 .

- Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki.

 

ETAP II

 

 

W drugim etapie zespoły mają za zadanie podzielenie się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Zespoły przygotowują kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji, przygotowanych w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych).

 

Zadania:

- Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkole - przygotowanie happeningu, konkursów, plakatów, gazetek ściennych.

- Przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii, a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac.

- Wypromowanie konferencji w środowisku lokalnym. Wizyty  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółdzielniach  i wspólnotach mieszkaniowych z zaproszeniami do udziału  w konferencjach. Akcja rozwieszenia plakatów informujących o planowanym zdarzeniu.

 

 /red. M. Miśkiewicz

20 lutego odbyła się akademia, która miała uświadomić uczniów naszej szkoły, że warto troszczyć się o środowisko naturalne.

Była ona jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu "Postaw na słońce", w który zaangażowali się uczniowie klasy siódmej i ósmej. Celem tego projektu jest pokazanie młodemu pokoleniu że rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii a wykorzystywanie tzw. Odnawialnych Źródeł (OZE) między innymi Słońca, to inwestycja w zdrowie i poprawę jakości naszego życia.

Swoją obecnością zaszczyciła nas też pani ekodoradca z Gminy Nowy Targ.

/red. M. Miśkiewicz

 

Dzisiaj odbył się finał projektu szkolnego "Bliżej Europy". Wszystkie klasy przygotowały prezentacje i quizy o poszczególnych krajach Europy korzystając z monitorów dotykowych. Poznawaliśmy kulturę, tradycje, a nawet próbowaliśmy potraw  z różnych zakątków Europy - w tym pizzy od Rady Rodziców z okazji Dnia Dziecka, która bardzo nam smakowała :)

 

PROJEKT SZKOLNY

Bliżej Europy

 

Koordynator projektu – Grażyna Słowik

 Cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 • kształtowanie umiejętności pracy z monitorem interaktywnym
 • popularyzacja wiedzy o Europie
 • poszerzenie wiedzy o krajach europejskich w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
 • kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach

Szkoła bierze udział w programie rządowym „Aktywna tablica” i powyższy projekt wynika z zaplanowanych działań w ramach programu.

 

Realizacja działań –  do 20 maja 2018 r.

 

Finał projektu – 30 maja 2018 r.

 

Przydział zadań ( do 15 marca 2018 r. ):

 

 • KLASA 0 - Polska
 • KLASA I - Słowacja
 • KLASA II - Niemcy
 • KLASA III - Hiszpania
 • KLASA IV – Zjednoczone Królestwo
 • KLASA V – Włochy
 • KLASA VI – Francja
 • Klasa VII – Grecja

 

Dekorację szkoły podczas finałowego dnia projektu stanowić będzie:

 • prezentacja prac plastycznych nt. zabytków i ciekawostek z prezentowanych państw, wykonanych przez uczniów przed projektem
 • stosowne do danego kraju elementy stroju
 • pamiątki, elementy artystyczne
 • kulinarne smakołyki

 

Przewidywane osiągnięcia:

 

            Uczniowie potrafią:

 • pracować z monitorem dotykowym
 • wykorzystywać różne aplikacje multimedialne do tworzenia i prezentacji zadań
 • rozpoznać symbole narodowe prezentowanego państwa (godło, flaga, waluta)
 • wskazać położenie geograficzne państwa
 • wyszukiwać informacje na temat ważniejszych miast i zabytków, atrakcji turystycznych, ciekawostek danego państwa
 • rozpoznać wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki w danym państwie, wskazać ich dokonania
 • powiedzieć wybrane słowa w danym języku
 • wyszukać przepisy kulinarne dla danego kraju
 • wykonać zadania reprezentujące podstawowe informacje na temat danego kraju

 

 

„Świąteczne stroiki”
 
Cele projektu:
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
 • poznanie sposobów dekorowania domów w okresie Świat Bożego Narodzenia
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie
 • integracja społeczności szkolnej
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

Koordynator: Urszula Sośnicka

Realizacja: 6-22.12.2017r.

I część- 6.12.2017r.

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Taniec uczennic klasy VII do utworu „Last Christmas”
 3. Wykonanie stroików bożonarodzeniowych w poszczególnych klasach przy użyciu dowolnych materiałów.
 4. Wystawa prac.

II część- 11.12.2017- 21.12.2017r.

Przekazanie stroików wraz z życzeniami do współpracujących ze szkołą osób i instytucji:

 • do Urzędu Gminy Nowy Targ- na ręce Wójta Gminy Pana Jana Smarducha oraz na ręce Dyrektora ZEAS-u Pani Jadwigi Batkiewicz
 • do Ośrodka Zdrowia w Dębnie na ręce Pani Doktor Krystyny Łapczyńskiej oraz pielęgniarki Pani Anny Gąsiorek
 • do sołtysa wsi Dębno- Pana Andrzeja Warmuza
 • do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej- Pana Janusza Barnasia
 • do Rady Rodziców- na ręce przewodniczącej Pani Natalii Jeziorczak
 • do Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Targu- na ręce Pani wizytator Anieli Kasiniak

 

III część- 22.12.2017r.

 1. Prezentacja multimedialna na podstawie zdjęć zrobionych w trakcie pracy poszczególnych klas.
 2. Informacja o przekazaniu stroików do współpracujących ze szkołą osób i instytucji.
 3. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.