20 lutego odbyła się akademia, która miała uświadomić uczniów naszej szkoły, że warto troszczyć się o środowisko naturalne.

Była ona jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu "Postaw na słońce", w który zaangażowali się uczniowie klasy siódmej i ósmej. Celem tego projektu jest pokazanie młodemu pokoleniu że rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii a wykorzystywanie tzw. Odnawialnych Źródeł (OZE) między innymi Słońca, to inwestycja w zdrowie i poprawę jakości naszego życia.

Swoją obecnością zaszczyciła nas też pani ekodoradca z Gminy Nowy Targ.

/red. M. Miśkiewicz

 

Dzisiaj odbył się finał projektu szkolnego "Bliżej Europy". Wszystkie klasy przygotowały prezentacje i quizy o poszczególnych krajach Europy korzystając z monitorów dotykowych. Poznawaliśmy kulturę, tradycje, a nawet próbowaliśmy potraw  z różnych zakątków Europy - w tym pizzy od Rady Rodziców z okazji Dnia Dziecka, która bardzo nam smakowała :)

 

PROJEKT SZKOLNY

Bliżej Europy

 

Koordynator projektu – Grażyna Słowik

 Cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 • kształtowanie umiejętności pracy z monitorem interaktywnym
 • popularyzacja wiedzy o Europie
 • poszerzenie wiedzy o krajach europejskich w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
 • kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach

Szkoła bierze udział w programie rządowym „Aktywna tablica” i powyższy projekt wynika z zaplanowanych działań w ramach programu.

 

Realizacja działań –  do 20 maja 2018 r.

 

Finał projektu – 30 maja 2018 r.

 

Przydział zadań ( do 15 marca 2018 r. ):

 

 • KLASA 0 - Polska
 • KLASA I - Słowacja
 • KLASA II - Niemcy
 • KLASA III - Hiszpania
 • KLASA IV – Zjednoczone Królestwo
 • KLASA V – Włochy
 • KLASA VI – Francja
 • Klasa VII – Grecja

 

Dekorację szkoły podczas finałowego dnia projektu stanowić będzie:

 • prezentacja prac plastycznych nt. zabytków i ciekawostek z prezentowanych państw, wykonanych przez uczniów przed projektem
 • stosowne do danego kraju elementy stroju
 • pamiątki, elementy artystyczne
 • kulinarne smakołyki

 

Przewidywane osiągnięcia:

 

            Uczniowie potrafią:

 • pracować z monitorem dotykowym
 • wykorzystywać różne aplikacje multimedialne do tworzenia i prezentacji zadań
 • rozpoznać symbole narodowe prezentowanego państwa (godło, flaga, waluta)
 • wskazać położenie geograficzne państwa
 • wyszukiwać informacje na temat ważniejszych miast i zabytków, atrakcji turystycznych, ciekawostek danego państwa
 • rozpoznać wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki w danym państwie, wskazać ich dokonania
 • powiedzieć wybrane słowa w danym języku
 • wyszukać przepisy kulinarne dla danego kraju
 • wykonać zadania reprezentujące podstawowe informacje na temat danego kraju

 

 

„Świąteczne stroiki”
 
Cele projektu:
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
 • poznanie sposobów dekorowania domów w okresie Świat Bożego Narodzenia
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie
 • integracja społeczności szkolnej
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

Koordynator: Urszula Sośnicka

Realizacja: 6-22.12.2017r.

I część- 6.12.2017r.

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Taniec uczennic klasy VII do utworu „Last Christmas”
 3. Wykonanie stroików bożonarodzeniowych w poszczególnych klasach przy użyciu dowolnych materiałów.
 4. Wystawa prac.

II część- 11.12.2017- 21.12.2017r.

Przekazanie stroików wraz z życzeniami do współpracujących ze szkołą osób i instytucji:

 • do Urzędu Gminy Nowy Targ- na ręce Wójta Gminy Pana Jana Smarducha oraz na ręce Dyrektora ZEAS-u Pani Jadwigi Batkiewicz
 • do Ośrodka Zdrowia w Dębnie na ręce Pani Doktor Krystyny Łapczyńskiej oraz pielęgniarki Pani Anny Gąsiorek
 • do sołtysa wsi Dębno- Pana Andrzeja Warmuza
 • do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej- Pana Janusza Barnasia
 • do Rady Rodziców- na ręce przewodniczącej Pani Natalii Jeziorczak
 • do Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Targu- na ręce Pani wizytator Anieli Kasiniak

 

III część- 22.12.2017r.

 1. Prezentacja multimedialna na podstawie zdjęć zrobionych w trakcie pracy poszczególnych klas.
 2. Informacja o przekazaniu stroików do współpracujących ze szkołą osób i instytucji.
 3. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

22.XII p. U. Sośnicka i p. Dyrektor podsumowali nasz aktualny projekt szkolny "Stroiki świąteczne".