Akcja „Góra Grosza” została podsumowana!!!
Zebraliśmy: 1gr - 526 sztuk, 2gr - 319 sztuk, 5gr - 271 sztuk, 10gr - 41 sztuk,
20 gr - 34 sztuk,  50gr - 21 sztuk, 1zł - 20 sztuk, 2zł- 5 sztuk, 5zł – 4 sztuk.
Daje to kwotę 96,64 złotych.
Organizacją zbiórki zajął się Wolontariat Szkolny pod opieką p. Danuty Myśliwiec.
Liczeniem monet uczniowie: Weronika Potoczak, Katarzyna Janos, Natalia Chryc, Dominika Olcoń, Aleksandra Legutko, Aleksandra Janos, Zuzanna Młynarczyk.
 
Jaki jest cel i na co przeznaczane są pieniądze z akcji?
      Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowywanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
 
Wszystkim uczniom dziękujemy za wsparcie akcji!

       

Nasza szkoła (Szkolny Klub Wolontariatu) włączył się do akcji: "Kredki dla Afryki" i "Góra grosza".

W ramach programu zbierane są w naszej szkole:
* przybory szkolne: kredki,  farby, długopisy, ołówki, nożyczki, kleje,  linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, kredy, gumki;
* do skarbonki - monety (od 1 gr do 5 zł).

Przybory mogą być używane pod warunkiem, że są w dobrym stanie. Następnie rzeczy te zostaną przesłane je do ośrodków misyjnych i szkolnych.

Przybory i "grosiki" przyjmuje na każdej przerwie koordynator: Danuta Myśliwiec