Edukacja wczesnoszkolna

 J. angielski
Język polski
J. angielski
J. niemiecki
Biologia
Przyroda
 
Geografia
Historia
Informatyka

 
Fizyka
Chemia
 
Technika

Muzyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa WOS